Nghệ sĩ người Mỹ

Marc Dalessio, 1972 | Họa sĩ không khí

Marc Dalessio học tại Học viện Nghệ thuật Florence. Chủ yếu vẽ chân dung và phong cảnh, và đã được biết đến với những bức tranh phong cảnh lớn và nhỏ được thực hiện trên trang web. Ông là một giáo viên được tìm kiếm, và một người đàn ông bí ẩn quốc tế. Đối với ghi chú tiểu sử và các tác phẩm khác của Dalessio, xem Marc Dalessio, 1972 | Họa sĩ tự nhiên

ĐọC Thêm