Nghệ sĩ người Mỹ

Charles Gates Sheldon | Pin-họa sĩ chân dung

Charles Gates Sheldon (1889-1960) là một họa sĩ vẽ tranh minh họa người Mỹ đầu năm 1900, tài năng, chuyên về ba chủ đề chính: Hollywood, thời trang và tóc - vẽ chân dung theo chủ đề và quảng cáo theo phong cách Art Nouveau và Edwardian. Sau khi học tại Liên đoàn sinh viên nghệ thuật, anh đến Paris để học theo huyền thoại Alphonse Mucha🎨.

ĐọC Thêm