Nghệ sĩ người Mỹ

Rễ Tom, 1958 | Họa sĩ vẽ chân dung / tượng hình

Tom Root được sinh ra ở Huntsville, Alabama. Ông học vẽ và vẽ tại Học viện Mỹ thuật Lyme ở Old Lyme, Connecticut, dưới thời Aaron Shikler N.A. và Deane G. Keller, và tại Trường Nghệ thuật và Thiết kế Ringling ở Sarasota, Florida. Ngay từ sớm, Tom đã quan tâm đến việc là một phần của sự hồi sinh tượng hình đương đại.

ĐọC Thêm