Nghệ sĩ người Mỹ

Allen Bentley | Dòng nước | Chuyện tình

Họa sĩ người Mỹ Allen Bentley đã nhận được MFA của mình từ Đại học Pennsylvania năm 2000 và BFA của ông từ Đại học Western Carolina vào năm 1996. Tác phẩm của Bentley đã được triển lãm trên khắp đất nước, với các triển lãm cá nhân ở New York, Chicago, San Diego và Philadelphia. Ông đã thể hiện ở sân bay quốc tế Philadelphia và trong tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia.

ĐọC Thêm