Nghệ sĩ Algeria

Học sinh Ziani, 1953

Họa sĩ người Algeria Hocine Ziani sinh ra ở Algeria, sống và làm việc tại Pháp. Ông là một chuyên gia tự động. Họa sĩ chuyên nghiệp từ 1978-1993 ở Algeria, 1994-2009 tại Pháp. Thành viên sáng lập Bảo tàng Quân đội Trung ương, Algiers. Liên kết với các Maison Maison des Artistes, Paris. Thành viên của ADAGP, Paris.

ĐọC Thêm