Nghệ sĩ hiện thực

Andrew Atroshenko, 1965

Pin
Send
Share
Send
Send
"Âm nhạc và nghệ thuật tiêu thụ cuộc sống của tôi. Có một bản giao hưởng trong mọi thứ tôi vẽ"- Andrew Atroshenko

"La musica e l'arte greeano la mia vita.
V'è una sinfonia trong tutto ciò che dipingo "- Andrew Atroshenko / нннннн
Andrew Atroshenko / ндддннннннттттттттттттттттттт
Atroshenko sinh năm 1965 tại thành phố Pokrovsk, Nga. Ghi chú tiểu sử -bằng tiếng Anh và tiếng Ý- và các tác phẩm khác của Atroshenko xem:Xem video: Andrew Atroshenko 1965. Romantic impressionist painter (Có Thể 2022).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send