Nghệ sĩ người Bỉ

Julien Stappers | Cuộc sống tĩnh lặng với họa sĩ hoa

Pin
Send
Share
Send
Send
Julien Stappers (1875-1960) là một họa sĩ hoa người Bỉ, nhưng cũng có quan điểm về các thành phố và các khoản thanh toán. Đào tạo tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp ở Juliaan De Vriendt (1894-1899) và tại Viện Mỹ thuật cao cấp ở Antwerp (1899-1901). Triển lãm đầu tiên vào năm 1903.
Một bài thuyết trình cho "Rubens"Phòng trưng bày tại Brussels năm 1959 và 1960,"Jordaens"Phòng trưng bày ở Ghent năm 1957, 1959 và 1960.
Julien Stappers (1875-1960) è stato un pittore Belga. Si è laureato Presso l'Accademia di Anversa a Juliaan De Vriendt (1894-1899) e Presso l'Istituto Superiore di Belle Arti di Anversa (1899-1901) .La prima mostra nel 1903. Pittore di fiori, ma anche di vedute di città e paesaggi.Una Presentazione del suo lavoro è stataRubens"một Bruxelles nel 1959 e nel 1960, ed alla Galleria"JordaensGand a Gand nel 1957, 1959 e nel 1960.

Pin
Send
Share
Send
Send