Nghệ sĩ hiện thực

Arthur Braginsky, 1965 ~ Họa sĩ tưởng tượng / tượng hình

Pin
Send
Share
Send
Send
Marlene Dietrich 1901-1992
Arthur Braginsky là một họa sĩ người Ukraine, được biết đến khi làm việc theo phong cách tượng hình Fantasy. Để biết các ghi chú tiểu sử và các tác phẩm trước đó của Arthur Braginsky, xem Phần 1.

Marilyn Monroe 1926-1962 Marilyn Monroe 1926-1962

Audrey Hepburn 1929-1993

Elizabeth Taylor 1932-2011
Pin
Send
Share
Send
Send